Чатбот и срамежлива дама. Какво се случва, когато се срещнат?

Два изкуствени интелекта се срещат: чатботи и приложения за запознанства с изкуствен интелект. Първо, журналистката изпробва Replika – приложение, позволяващо създаване на персонализиран романтичен AI чатбот. Жената създава своя персонален AI и се опитва разговор с него.

След това изпробва приложение за запознанства Volar, което създава чатбот въз основа на информацията от профила на потребителя и го съчетава с чатбот на друг човек. Журналистката открива, че при разговора с Volar, другият чатбот измисля неща за нея, като например, че харесва пица с ананас, което не е вярно. Тази малка детайлна не дава голяма увереност в приложението.

Лесността за създаване на виртуален диалог, който да помогне на хората да преминат към реални срещи или дори по-дълбоки отношения, е ключов фактор за успешността на приложенията. Най-добрият софтуер с изкуствен интелект, изпробван от журналистката, е Rizz. Той предлага остроумни или очарователни реплики, като също така може да генерира начални реплики за виртуален диалог.

Този софтуер може да помогне хората със създаването на виртуален диалог, който да им помогне в реални срещи и отношения. Въпреки че изкуственият интелект може да бъде полезен, харизмата и интелигентните реплики на човека все още остават неповторими.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *