Лечение на хартия: Колко ефективно е здравеопазването в България? – новина на woman.bg

Жената получи епикриза от болница в Бургас, в която се твърди, че е подложена на операция, но тя уверява, че такава никога не е имала. Тя призовава хората да проверяват документацията си и да сигнализират при нередности. Жената изразява загриженост за финансовите злоупотреби в здравната каса, като подчертава, че тези практики могат да навредят на качеството на здравеопазването.

Тя счита, че такива несъществуващи диагнози и манипулации са неморални и незаконни. Жената изразява страхове и за качеството на медицинското обслужване, като споделя, че доверието към лекуващите е от съществено значение за успешното лечение. Тя изразява загриженост за меркантилността в българското здравеопазване, като призовава за по-голяма отговорност и сътрудничество в системата, за да се подобри състоянието на здравеопазването в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *