Невероятната история на една от най-красивите природни забележителности у нас – woman.bg

Интересните цветове на Каменните гъби са резултат от различните минерали. Розовият цвят е поради минерала клоиноптилолит, зеленото идва от минерала селадонит, а синьото и черното са от манганови конкреции. Легендата разказва за въглищаря Радуил и неговите четири дъщери, които били подгонени от турците. Девойките изплашили коня на водача, който паднал на земята.

След това те били застигнати от Омур, приятел на загиналия. Той замахнал с ятагана и отсякъл главата на първата сестра, която се превърнала в каменна гъба. Същото се случило и със другите две сестри. Преди да убие и четвъртата сестра, нейната глава се превърнала в камък.

Омур се изплашил и се опитал да избяга, но и той се превърнал в черна скала. На 13 май 1974 г. местността с Каменните гъби бе обявена за природна забележителност. В тази защитена местност могат да се наблюдават различни видове птици, като орел змияр, египетски лешояд, червенокръста лястовица и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *