Category: 6G Technology

  • 6G технологията внася много обещания

    6G технологията внася много обещания

    Новите итерации от 1G до 5G осигуряват по-високи скорости, по-ниска латентност и по-голям капацитет за свързване, революционизирайки много аспекти на обществото и икономиката. 6G ще продължи този напредък и то с големи крачки. Визията на високо ниво за 6G е да задълбочи връзката и интеграцията между цифровия, физическия и човешкия свят. 6G ще подкрепи технологии…

    Continue reading